Elektronické vyhodnocování přijímacích zkoušek

Letošní vyhodnocování přijímacích zkoušek provádí dodavatelská firma, koordinaci přijímacích zkoušek zajišťuje Studijní oddělení. Veškeré dotazy prosím směřujte na Studijní oddělení (Simona Zvelebilová).