Univerzitní e-mail pro studenty

Univerzitní e-mail je součástí univerzitních Office365.

Přihlašovací stránka je portal.office.com. Jako přihlašovací jméno zadejte číslo_osoby@cuni.cz, poté se přihlaste svými přihlašovací údaje do SIS / CAS. Více informací na Návody na práci v MS Teams, konkrétně návod na přihlášení do rektorátních Office 365. Číslem osoby se rozumí UKČO neboli osmimístné číslo, které je uvedené na průkazu studenta / zaměstnance pod fotografií.

K dispozici máte také fakultní e-mail, více informací naleznete na stránce Fakultní e-mail pro studenty.