O nás

Středisko informačních technologií (SIT) je centrálním informatickým pracovištěm UK PedF. SIT spravuje datovou a telefonní síť, počítače, jejich příslušenství a další prostředky IT. Slouží jako centrální podpůrné pracoviště ostatním složkám fakulty. Do jeho kompetence spadá také správa přístupových systémů a správa učeben UK PedF. SIT je ragistračním pracovištěm CAS pro zaměstnance fakulty.

Středisko IT poskytuje pro útvary fakulty tyto služby:

 • provoz datové sítě fakulty (datové rozvody, servery, připojení k poskytovateli internetu, Novell, síťové služby a aplikace).
 • provoz telekomunikační sítě fakulty, jejíž nedílnou součástí je údržba a správa ústředen, IP telefonního systému a spojovacích linek mezi objekty. Provádíme přenos telefonních linek (např. při stěhování lidí mezi kancelářemi), zavádění nových a rušení starých telefonních linek.
 • provoz fakultní bezdrátové sítě (Wi-Fi)
 • správa didaktické techniky v učebnách
 • provoz počítačové studovny R135
 • správa cca 500 fakultních PC a notebooků
 • instalace, servis a nákup tiskáren a jejich příslušenství
 • emailová služba pro zaměstnance fakulty
 • webové aplikace (stravenky, intranet, webové rozhraní pro email, podatelna, a další)
 • přístupové systémy do budov fakulty, na mříž v prvním patře budovy RETT, na Studijní oddělení a do počítačové učebny R135
 • připojování počítačů do fakultní sítě
 • konfigurace slaboproudých zařízení fakulty (telefony, PC, notebooky, …)
 • koordinace pořizování slaboproudých zařízení fakulty
 • konzultace před zakoupením PC a příslušného software
 • objednávky počítačů, které mají určeno, z jakých finančních prostředků budou hrazeny
 • poradenská činnost a drobný servis IT
 • posouzení stavu elektronických zařízení
 • realizace multilicenčních nákupů software
 • prostor pro publikaci WWW stránek a redakční systém WordPress, úvodní konzultace o tvorbě WWW stránek
 • SIT je registračním pracovištěm CAS