↑ Return to Pro zaměstnance

Print this Stránka

Office 365 pro zaměstnance

Zaměstnanci PedF, kteří mají úvazek alespoň 0,1 a mají ve WhoIS uvedenu e-mailovou adresu, mohou využít licence Office 365 pro instalaci až na 5 zařízení (např. na domácí PC, soukromý notebook nebo tablet).

Více informací o Office 365 pro zaměstnance naleznete na portálu pozadavky.pedf.cuni.cz.

Permanent link to this article: https://sit.pedf.cuni.cz/pro-zamestnance/office-365/