Wi-Fi Pedf-basic

Wi-Fi Pedf-basic slouží pouze k prvotnímu nastavení přístupových údajú na stránce https://cas.cuni.cz.