MATLAB (univerzitní multilicence)

Univerzita Karlova zakoupila celouniverzitní multilicenci pro MATLAB, Simulink a doplňkové produkty. Zaměstnanci, výzkumníci a studenti tak mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače, a to v neomezeném množství.

Více informací a návod na instalaci naleznete na stránce matlab.cuni.cz.