Katalog učeben

Vytvořili jsme katalog učeben, který usnadní organizaci konferencí, přijímacích řízení, státnic, pronájmů a operaticních přesunů výuky. Pomůže v také s prvotní orientací novým zaměstnancům.

Katalog v elektronické podobě je k dispozici na adrese ucebny.pedf.cuni.cz – jako virtuální katalog a také jako PDF katalog ke stažení.

Na realizaci se podíleli především Jiří Koch a Žaneta Golová, kterým patří poděkování za jejich vydařenou práci.

Tomáš Sankot