Plánovaný výpadek sítě v pátek 4.9. v brzkých ranních hodinách

Omluvte prosím plánovaný výpadek, ke kterému dojde v pátek 4. září v brzkých ranních hodinách (cca 05:30 – 06:30). Výpadek by se měl dotknout pouze části datové sítě v budově Magdalény Rettigové a dále telefonního připojení budov Myslíkova a Brandýs. Důvodem jsou technické úpravy, které v budoucnu přinesou lepší odolnost infrastruktury proti výpadkům elektrického napájení.