Informační kiosek

Informační kiosek je umístěný v budově Magdalény Rettigové 4 v 1. patře naproti studijnímu oddělení. Kiosek slouží pro snadný přístup na internet. Na počítač se nemusíte logovat, přístup na internet je k dispozici ihned.

Kiosek