Školení – Základy tvorby kurzu v Moodle 2.3

Středisko informačních technologíí pořádá ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK
pro zaměstnance Pedagogické fakulty a uživatele univerzitního Moodle UK školení

Základy tvorby kurzu v Moodle 2.3.

Kurz proběhne ve dnech 26.3.2013 a 28.3.2013 od 14:00 do 16:00 hod. v PC studovně R110.
Závazné přihlášky na kurz se podávají pouze elektronickou formou na stránkách ÚVT, kde také najdete osnovu a podrobné informace o školení.