Stěhování pracovišť z Hloubětína do M. Rettigové 8

V souvislosti se stěhováním pracovišť z Hloubětína do nové budovy v M. Rettigové 8 zajišťujeme přesun a zapojení techniky učeben a kanceláří. Dále zajišťujeme stěhování techniky v dalších kancelářích dle plánované redislokace. V rámci těchto změn připravujeme také nové pracoviště heldesku SIT.