Wi-Fi Eduroam v Brandýse

Zprovoznili jsme Wi-Fi Eduroam v budově PedF v Brandýse n. Labem. Signálem je pokryt prostor před vrátnicí, učebny a chodba směrem ke KTV  a prostor před bazénem. Pracujeme na pokrytí ostatních prostor využívaných pro výuku.