dub 19

Wi-Fi v Malém sále

Wi-Fi signálem jsme pokryli nově také Malý sál.

Permanent link to this article: https://sit.pedf.cuni.cz/wi-fi-v-malem-sale/