Žádosti o repasovaná PC

pocitacePřijímáme žádosti o repasovaná PC. Žádosti se stručným zdůvodněním zasílejte do 14.2.2014 e-mailem proděkanovi pro rozvoj PhDr. Adamcovi (martin.adamec@pedf.cuni.cz). O přidělení PC bude rozhodnuto po zhodnocení všech přišlých žádostí. Přidělení PC není nárokovatelné.