16.4.2013 Informační schůzka k elektronickému vyhodnocování

Ve středu 24. 4. 2013 od 14:00 v počítačové učebně R110 se bude konat informační schůzka pro zástupce kateder ohledně elektronického vyhodnocování přijímacích zkoušek. Schůzka by neměla trvat déle než hodinu.

Zúčastnit se mohou i zástupci kateder, kteří nejsou přímo pozvaní, ale elektronické vyhodnocování do budoucna zvažují.

Za uzavření počítačové učebny R110 v době konání schůze se omlouvám a děkuji za pochopení.