Elektronického vyhodnocování testů přijímacích zkoušek

V souvislosti s blížícími se termíny přijímacích zkoušek nabízí SIT ve spolupráci se Studijním oddělením všem katedrám možnost elektronického vyhodnocování zkouškových testů.

Elektronické vyhodnocování je oproti manuálnímu rychlejší, pohodlnější a spolehlivější.

Po zpracování testů Vám můžeme dodat také kompletní data pro účely statistik, případně můžeme statistiky vytvořit sami. Statistiky můžete využít např. k porovnání obtížnosti jednotlivých otázek či variant testů.

Pokud byste měli zájem o elektronické vyhodnocování přijímacích zkoušek (nebo jen o bližší informace), kontaktujte prosím Bc. Luisu Scharnaglovou.