říj 30

Jednodušší Wi-Fi pro účastníky konferencí

Pro účastníky konferencí jsme zavedli jednodušší způsob přístupu na wifi (detaily viz pozadavky.pedf.cuni.cz)

Permanent link to this article: https://sit.pedf.cuni.cz/jednodussi-wi-fi-pro-ucastniky-konferenci/