Jednodušší Wi-Fi pro účastníky konferencí

Pro účastníky konferencí jsme zavedli jednodušší způsob přístupu na wifi (detaily viz pozadavky.pedf.cuni.cz)