Připravujeme nové počítače do učeben

Během září a října proběhne výměna počítačů v učebnách v budovách Rettigova, Spálená a Myslíkova.