Wi-Fi Eduroam v Celetné

V budově Celetná je možné od 23.9.2015 využívat Wi-Fi připojení Eduroam. Signálem jsou pokryté učebny 1, 2, 3, 4, 14 a 15. Pokryty jsou také chodby před těmito učebnami. Podrobné informace o připojení k síti Eduroam naleznete na této stránce. Velký dík patří Ústavu výpočetní techniky a Správě budov a zařízení UK, bez nichž by realizace nebyla možná.