Spolupracujeme s knihovnou

Spolupracujeme s knihovnou na koupi a obsluze knižního skeneru pro skenování závěrečných prací.