Wi-Fi ve studovně

Nově můžete využít připojení k Wi-Fi s názvem pedf-studovna. Tato Wi-Fi pokrývá studovnu a také prostor chodby před studovnou.