kvě 02

Wi-Fi v Aule

Wi-Fi signálem jsme nově pokryli celou Aulu.

Permanent link to this article: https://sit.pedf.cuni.cz/wi-fi-v-aule/