Wi-Fi ve Velkém sále

Posílili jsme Wi-Fi pokrývající Velký sál. Wi-fi bude nyní rychlejší, stabilnější a bude schopná obsloužit více současně připojených uživatelů.