Wi-Fi v počítačové studovně R110

V počítačové studovně R110 byla nasazena Wi-Fi se jménem pedf-pc-studovna.