Valná hromada Asociace absolventů Erasmus Mundus

Zajišťujeme technickou podporu Valné hromadě Asociace absolventů programu Erasmus Mundus, která se koná na půdě Pedagogické fakulty ve dnech 22. – 23. 6. 2012. Jedná se o významnou mezinárodní událost, které se bude účastnit více než 170 absolventů programu Erasmus Mundus z celého světa.